Nieuws Curaçao

Aqualectra int niets, geld blijft op straat liggen

Aqualectra stevent af op een negatieve kaspositie van 41 tot 44 miljoen gulden per eind 2020. Het personeel is geïnformeerd over de ernstige situatie bij het nutsbedrijf.

Medio april was er nog 25 miljoen in kas, maar dit droogt in hoog tempo op. Reden is de coronacrisis en de effecten ervan. Die zijn voor Aqualectra substantieel, onder meer vanwege een sterk dalende vraag.

Afsluiten

Mogelijk een nóg groter probleem is dat klanten op basis van ‘hun eigen criteria’ besluiten de rekening wel of niet, deels of een stuk later te betalen. Aqualectra begrijpt dat veel huishoudens en bedrijven geraakt zijn door de crisis, maar wijst er ook op dat dit mede komt omdat mensen weten dat de waterkraan en stroomknop op dit moment niet worden dichtgedraaid. Dat is op verzoek van de regering.

In een interne memo aan het personeel staat dat de bevolking haar rekeningen moet blijven betalen, maar vreemd genoeg is de water en stroomleverancier volledig gestopt met het innen van de rekeningen bij haar klanten.

Afvalstoffen

Aqualectra verwerkt alleen de ‘vrijwillige’ betalingen van de afvalstoffenbelasting. Als klanten niet betalen, gebeurt er niets. Het feit dat Aqualectra niet ‘mag afsluiten’, zou het bedrijf niet moeten verhinderen om schulden te innen.

Voor de overheid dreigt nu een strop, want de energieleverancier wil in de resterende maanden van 2020 uitstel van betaling van belastingen en premies.

Belastingdienst

En tussen Aqualectra en de Belastingdienst is iets merkwaardigs aan de hand: er dient jaarlijks een overdracht van het openstaande afvalstoffenbelastingsaldo plaats te vinden, van Aqualectra naar de Ontvanger.

Dat is al vier jaar niet gebeurd. Er wordt door Aqualectra ook niet actief ingevorderd. Met als gevolg dat steeds minder mensen betalen.

Volgens ingewijden staat er inmiddels wel al letterlijk tientallen miljoenen klaar om naar de Ontvanger gestuurd te worden en die wil dat verrekenen met bijvoorbeeld de inkomstenbelasting van Aqualectra, die dat dit jaar – naar nu blijkt – niet wil betalen.

Nog afgezien of je deze twee soorten heffingen en belastingen met elkaar mag verrekenen, zal het niet veel zoden aan de dijk zetten. De geschiedenis heeft al bewezen dat dit niet zal leiden tot substantiële inning van de gelden.

De Belastingdienst is al sinds 2014 bezig met innen van achterstallige belastingen, en als je de kwartaalrapportages van het Land en de analyses van het College financieel toezicht leest, wil dat maar niet lukken.


Lees ook:

Deel dit artikel