Defensie

Baretten in marinekazerne Suffisant

WILLEMSTAD – Jongeren die hebben deelgenomen aan het Sociaal Vormings Traject (SVT) in de Marinekazerne Suffisant, hebben hun baretten ontvangen. Deze groep jongeren, onder leiding van Defensie, is op 26 februari van dit jaar gestart met de eerste fase van het traject. Gedurende een periode van vier maanden hebben zij in een militaire setting normen en waarden zoals discipline, zelfrespect, structuur, uithoudingsvermogen, vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel geleerd.

Afgelopen donderdag ontving een groep van vijf jongeren hun baretten samen met hun certificaten tijdens een korte ceremonie met alle betrokken partijen.

Deze vijf jongeren starten onmiddellijk met de tweede fase, het leerwerktraject. Tijdens deze fase zetten de jongeren hun voorbereiding voort voor een functie die aansluit bij hun capaciteiten op de arbeidsmarkt. Met deze twee fasen wil de Curaçaose regering samen met Defensie toekomstperspectief aan deze jongeren bieden.

Samenwerking

Dit project wordt gerealiseerd binnen het kader van de afspraken tussen Curaçao en Nederland rondom hervormingen in het ‘Landspakket’. Deze hervorming is inclusief onder het thema ‘H18’ en is aangewezen als het Sociaal Vormings Traject. Het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en het Ministerie van Defensie zijn alle partners in dit project.

In augustus begint een nieuwe groep, ditmaal bestaande uit vrouwen. Er is nog ruimte voor geïnteresseerden. Defensie en overheid roepen jongeren tussen 18 en 24 jaar oud zich te melden.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel