Curaçao

Curaçao kan wel bescherming bieden aan vluchtelingen

Curaçao heeft het vluchtelingenverdrag van Geneve niet ondertekend, maar moet wel bescherming bieden aan Venezolanen die gevaar lopen bij deportatie door de Vreemdelingendienst.

Dat erkent ook het ministerie van Justitie met verwijzing naar het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Voor de Venezolaanse Sergeant die asiel heeft aangevraagd wordt nu gekeken of hij via de vluchtelingen organisatie van de Verenigde Naties bescherming kan krijgen op Curaçao.

Deel dit artikel