Algemeen

Gesubsidieerde crèches kunnen kosten niet meer dekken

WILLEMSTAD – De acht gesubsidieerde crèches op Curaçao slaan alarm. Ze kunnen hun kosten niet langer dekken en dreigen hun deuren te moeten sluiten. Deze crèches ontvangen al bijna tien jaar dezelfde subsidie per kind van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Dit bedrag, de “subjectsubsidie”, is onvoldoende om de stijgende kosten bij te houden.

De gesubsidieerde crèches, waaronder Krèsh Dede Pikiña in Seru Fortuna en Krèsh mi Kasita EBG in Suffisant, ontvangen maandelijks 450,00 gulden per kind. Dit bedrag is al bijna een decennium onveranderd gebleven, terwijl de kosten voor levensonderhoud en het minimumloon jaarlijks zijn gestegen. Veel ouders kunnen slechts een kleine bijdrage leveren, omdat zij vaak studeren, niet werken of het minimumloon verdienen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Recentelijk hebben alle crèches hun werkelijke kosten berekend op basis van de door de overheid gestelde voorwaarden om hun vergunning te behouden. Hieruit bleek dat elke crèche minimaal 650,00 gulden per kind nodig heeft om de maandelijkse kosten te dekken. De huidige subsidie schiet dus tekort.

De financiële situatie van de crèches is zorgwekkend. Ze kunnen niet voldoen aan hun verplichtingen tegenover werknemers, zoals het verstrekken van uniformen en vakantiecompensatie. Ook kunnen ze de Belastingdienst niet betalen, wat kan leiden tot beslaglegging op het privé-eigendom van bestuursleden.

De crèches hebben verschillende brieven geschreven en om een bijeenkomst met minister Van Heydoorn gevraagd. Ze willen aandacht vragen voor hun problemen en hopen op een oplossing. In een brief van 13 maart 2024 liet het kabinet van de minister weten dat de SOAB bezig is met een “doelmatigheidsonderzoek” om advies te geven. Tot op heden heeft echter geen enkele crèche iets vernomen van de SOAB.

De situatie is zo kritiek dat een van de acht crèches op het punt staat zijn deuren te sluiten. Dit zou een grote klap zijn voor ouders die niet veel verdienen en afhankelijk zijn van gesubsidieerde opvang.

Deel dit artikel