Nieuws Curaçao

HNO-Commissie niet op één lijn met aangifte OM

WILLEMSTAD – De parlementaire-enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda zit niet op één lijn met de beslissing om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Gisteren werd bekend dat de commissie uit de besloten verhoren aanwijzingen heeft dat er strafbare feiten zijn gepleegd.

Een deel van de commissie uit zorgen over mogelijke schade aan het vertrouwen van geïnterviewden en het belemmeren van het onderzoek. De commissie, die de bouw en transitie van het HNO-project onderzoekt, staat aan de vooravond van openbare hoorzittingen.

De aangifte door de enquêtecommissie HNO heeft tot een meningsverschil geleid tussen commissielid Gwendell Mercelina van regeringspartij PNP en commissievoorzitter Eduard Braam van de MFK. Volgens Mercelina is de aangifte prematuur en schendt het mogelijk het vertrouwen van personen die achter gesloten deuren zijn geïnterviewd. Hij benadrukt dat verklaringen niet tegen getuigen of derden gebruikt mogen worden, tenzij er sprake is van meineed.

Eduard Braam verdedigt de beslissing door te stellen dat er geen specifieke regels zijn over het tijdstip van aangifte en dat deze na grondig overleg en onderzoek is gedaan om het OM te betrekken bij het verkrijgen van cruciale informatie. Alle besluiten binnen de commissie worden democratisch genomen, met een meerderheid van stemmen.

Mercelina pleit voor het afronden van het hele onderzoek alvorens over te gaan tot aangifte en suggereert dat eventuele vervolgingswensen in het eindrapport moeten worden opgenomen. Hij uit ook zijn zorg dat de aangifte de taakomschrijving van de commissie zou kunnen overschrijden, wat de bruikbaarheid van de bevindingen na afloop van het onderzoek in gevaar kan brengen.

Deel dit artikel