Evenementen

Ook Curaçao praat over respect en veiligheid op de werkvloer

WILLEMSTAD – De Universiteit van Curaçao gaf woensdag platform aan het congres ‘Respectvol Samenwerken: Ta Basta‘. Dat er urgentie is voor het aanpakken van respect en veiligheid op de werkvloer is niet alleen in Nederland onderwerp van discussie, maar ook op Curaçao. De bijeenkomst onthulde hoe leidinggevenden en het hoger management vaak aan de basis staan van ongewenst gedrag en machtsmisbruik binnen organisaties. Met een indrukwekkende opkomst werd de noodzaak voor concrete actie en beleidsverandering onderstreept, gericht op het beschermen en empoweren van werknemers.

Het congres, vertegenwoordigd door sprekers van Optima en Report App, belichtte de huidige situatie op Curaçao met verontrustende cijfers uit recente onderzoeken. Arthur van Optima en Karin Bosman van Report App stelden een holistische benadering voor om respect en veiligheid in werkomgevingen te bevorderen, inclusief het stoppen van zwijgcultuur en het aanmoedigen van open dialoog.

Bijzondere aandacht ging uit naar de impact van grensoverschrijdend gedrag niet alleen binnen organisaties maar ook binnen gezinnen en wijken, met bijdragen van experts als Ishahier Monte en Abigail Boelijn, die de noodzaak van juridische ondersteuning benadrukten.

Ishahier Monte en jurist Abigail Boelijn

Empoweren

Discussies onthulden dat veel organisaties worstelen met intern beleid dat niet effectief leidinggevenden aanpakt of medewerkers beschermt. Het tekort aan personeel en de prioritering van andere belangen boven het welzijn van slachtoffers van ongewenst gedrag werden als significante uitdagingen aangemerkt.

“Kennis en informatie delen is essentieel om werknemers te empoweren,” aldus Karin Bosman, die benadrukte dat de aanpak altijd allesomvattend moet zijn. De avond was niet alleen gericht op bewustwording maar ook op het initiëren van een blijvende dialoog over respectvol samenwerken.

“Echte verandering begint met bewustwording en een open dialoog,” zei Arthur tijdens het congres, terwijl hij wees op de urgentie van het implementeren van effectieve maatregelen. Ishahier Monte voegde toe: “We moeten de cirkel van stilte doorbreken en werken aan een cultuur waar respect en veiligheid voorop staan.”

De weg vooruit omvat het opstarten van een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, het organiseren van workshops over ethisch leiderschap en het indienen van een petitie voor de overheid om het thema hoog op de agenda te zetten. Met deze stappen hopen Optima en Report App samen met lokale partners een veiliger en respectvoller werkklimaat op Curaçao te creëren, waarbij het welzijn van elke werknemer voorop staat. Het congres ‘Respectvol Samenwerken: Ta Basta’ markeert een cruciale stap in de strijd tegen machtsmisbruik en ongewenst gedrag op de werkvloer.

Deel dit artikel