Overheid

Silvania wil meer belastingaanslagen Inkomstenbelasting zien

WILLEMSTAD – De Belastinginspectie van Curaçao moet vóór 1 juli minstens zestig procent van de inkomstenbelastingaanslagen voor 2023 hebben opgelegd, en tachtig procent van die voor 2022. Dit blijkt uit een dringende oproep van minister van Financiën Javier Silvania aan Jamila Isenia, het hoofd van de Belastinginspectie. De actie is nodig om de groeiende achterstand in de verwerking van aangiften, die een significant risico vormt voor fiscale vertragingen, aan te pakken.

Volgens de meest recente cijfers is er een aanzienlijke toename in het aantal nog te verwerken aangiften. “De werkvoorraad aan nog te verwerken IB-aangiften is aanzienlijk toegenomen”, meldt Silvania in een brief aan Isenia. “Zonder concrete acties zal deze voorraad blijven stijgen door de ontvangst van nieuwe aangiften.”

Vanaf 2019 tot nu zijn er bijna 67 duizend aangiften automatisch afgehandeld en ruim zeventigduizend handmatig, maar de werkvoorraad bedraagt nog steeds ruim 22 duizend aangiften. 

De minister eist nu dat de inspectie vóór de gestelde deadline de noodzakelijke stappen onderneemt, met behulp van geautomatiseerde administratieve afdoening en massale oplegging van aanslagen, om deze aantallen te halen. Bovendien verlangt hij dat er elke vrijdag een gedetailleerd overzicht en een activiteitenplanning wordt overlegd, zodat de voortgang wekelijks kan worden gemonitord en zo nodig bijgestuurd.

Deel dit artikel