Opinie

Curaçao wil generieke medicijnen uit India, goed idee?

WILLEMSTAD – Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania, heeft aangekondigd dat Curaçao van plan is een memorandum of understanding (MoU) te ondertekenen met India voor de import van generieke medicijnen direct van de fabrikant. Dit plan, ontwikkeld in samenwerking met de Indiase gemeenschap in Curaçao, beoogt de toegang tot betaalbare medicatie te vergroten. “India is een land waar generieke medicijnen worden geproduceerd en het zou geweldig zijn als Curaçao deze medicijnen direct van de fabrikant kan importeren,” legt Silvania uit.

Redactioneel Commentaar | Dick Drayer

Maar recente internationale rapporten werpen een schaduw over de veiligheid van Indiase generieke medicijnen. Persbureau Bloombverg editor Ruth Pollard schreef erover. Zo zijn er incidenten geweest waarbij hoestsiropen tientallen kinderen het leven hebben gekost, oogdruppels blindheid veroorzaakten en chemotherapie medicijnen besmet bleken. Volgens kritische analyses en onderzoeken, waaronder het boek Bottle of Lies door Katherine Eban, is de regelgeving en kwaliteitscontrole in de Indiase farmaceutische industrie ontoereikend, wat leidt tot de productie en export van mogelijk gevaarlijke medicijnen.

Deze zorgen roepen ernstige vragen op over de plannen van Curaçao om generieke medicijnen uit India te importeren. Terwijl de voordelen van betaalbare medicatie duidelijk zijn, is het cruciaal dat de veiligheid van patiënten voorop staat. Het ontbreken van strikte regelgeving en transparantie in de Indiase farmaceutische sector benadrukt de noodzaak voor Curaçao om grondig onderzoek te doen naar de kwaliteit en veiligheid van deze medicijnen alvorens tot import over te gaan.

Critici wijzen op de noodzaak voor een sterker toezicht en betere handhaving van de kwaliteitsnormen voor geïmporteerde medicijnen. “De eenvoudige waarheid is dat Indiase farmaceutische bedrijven vaak nalaten zowel de grondstoffen als de eindproducten te testen voordat ze op de markt worden gebracht,” aldus Dinesh Thakur, klokkenluider in de Ranbaxy-schandaal.

Als Curaçao voortgaat met de import van generieke medicijnen uit India, moet het ervoor zorgen dat er een robuust systeem is voor kwaliteitscontrole en veiligheidstoetsing, om de gezondheid van de bevolking te beschermen. Het dilemma rond generieke medicijnen uit India belicht een bredere discussie over de balans tussen toegankelijkheid en veiligheid van medicijnen, een vraagstuk dat zorgvuldige overweging vereist.

Deel dit artikel