Nieuws Curaçao

Eén miljard en waarschijnlijk nog meer aan belastinggeld op straat in Curaçao

De Curaçaose regering heeft in antwoord op vragen vanuit de Staten gezegd dat er nog zeker één miljard gulden aan niet-geïnde belastingen ‘op straat’* ligt. Niet zo opmerkelijk ondertussen, ik heb er vaker over geschreven. Wel opmerkelijk omdat Curaçao momenteel zijn hand ophoudt bij Nederland.

Redactioneel commentaar

De schade is overigens aanzienlijk groter dan die één miljard. Een totaalbedrag van 4,5 miljard gulden zou eigenlijk openstaan, maar is niet inbaar of niet reëel ingeschat.

Het gaat dan om 762 miljoen dat meer dan vijf jaar geleden is opgelegd. Van nog eens 175 miljoen is bezwaar aangetekend en een bedrag van 150 miljoen gulden is niet invorderbaar vanwege bijvoorbeeld faillissement.

Taxatieve aanslag

Maar het grootste gedeelte, zo’n 2,4 miljard gulden is opgelegd als taxatieve aanslag. Daar wordt voor het gemak maar een waarde van nul gulden aan toegekend. Maar klopt dat ook? 

Een taxatieve ofwel ‘geschatte’ aanslag wordt opgelegd als een belastingplichtige verzuimt om tijdig een aangifte in te dienen. Bijvoorbeeld een ondernemer die zijn maandelijkse OB-aangifte niet indient. De Inspectie legt dan een taxatieve aanslag op.

Meestal is dit een hoger bedrag dan wat de ondernemer normaal gesproken aan OB zou moeten afdragen. De reden hiervoor is dat de ondernemer geprikkeld moet worden om alsnog zijn OB-aangifte in te dienen zodat de Inspectie op basis van deze aangifte de opgelegde aanslag tot het juiste bedrag kan verminderen.  

Prikkel

Normaal gesproken ontstaat die prikkel door de (hogere) taxatieve aanslag ook daadwerkelijk te gaan invorderen. Bijvoorbeeld door een dwangschrift te betekenen of beslag te leggen. De belastingplichtige wil dit te hoge bedrag natuurlijk niet betalen en zal alsnog aangifte doen om de aanslag tot het juiste niveau terug te brengen.

Maar als de prikkel bij de ontvanger vandaan moet komen, waarom wordt de Stichting Accountsbureau, SBAB dan ingezet om aangiften binnen te halen zoals de regering meldt?

Als de ontvanger zijn werk goed zou doen, dan was de inzet van SBAB hiervoor toch helemaal niet nodig? Het zou goed zijn als onze parlementariërs hier eens op zouden doorvragen.

Na voorgaande kun je stellen dat het wel erg kort door de bocht is om aan de 2,4 miljard gulden aan taxatieve aanslagen geen enkele waarde toe te kennen. Het openstaande bedrag is dus nog aanzienlijk hoger dan de ruim één miljard, waar de Regering over spreekt.

Groeiakkoord

In het groeiakkoord is begin vorig jaar afgesproken dat de invorderingsinstanties zouden worden versterkt. Wellicht zou één van de Curaçaose parlementariërs ook eens kunnen vragen op welke wijze hier ruim één jaar na dato invulling aan is gegeven.  

Het volk betaalt de rekening wel, moeten ze op Fort Amsterdam denken. En anders Nederland wel. Je weet wel, dat land dat zo onredelijk hoge eisen stelt aan de autonomie van Curaçao.


Deel dit artikel