Politiek

MAN eist antwoorden Silvania over belastingvrijstelling

WILLEMSTAD – De MAN-fractie in het parlement vindt het onaanvaardbaar dat een vergadering wordt gepland over het onderzoek van het accountantskantoor SOAB naar de ontvanger, terwijl minister van Financiën, Javier Silvania, al bijna een jaar weigert om naar het parlement te komen en vragen te beantwoorden over zijn beslissing om drie miljard gulden aan belastingvrijstelling te verlenen.

De fractie heeft dit standpunt kenbaar gemaakt in een brief aan de voorzitter van het parlement, Charetti America-Francisca (MFK), gedateerd op 28 maart. Op 25 maart stuurde Silvania een kopie van het SOAB-rapport naar het parlement, samen met een verzoek om een vergadering van de Centrale Commissie te organiseren om het parlement verder te informeren over het onderwerp.

De MAN-fractie wijst erop dat het niet acceptabel is om een nieuwe vergadering te plannen terwijl Silvania, ondanks meerdere herinneringen, weigert naar het parlement te komen om vragen te beantwoorden over een eerder opgeschorte vergadering over een soortgelijk onderwerp. In hun brief doen ze twee verzoeken aan de voorzitter van het Parlement.

Het eerste verzoek is om de voortzetting van de vergadering van 11 mei 2023 op de agenda te zetten, zodat Silvania antwoord kan geven op vragen van het parlement over zijn beslissing om meer dan drie miljard gulden aan belastingvrijstelling te verlenen. Het tweede verzoek is om de Ontvanger, Alfonso Trona, en de hoofdinspecteur van Belastingen, Jamila Isenia, aanwezig te laten zijn tijdens de vergadering die Silvania heeft aangevraagd over het SOAB-rapport, zodat zij informatie vanuit hun perspectief kunnen verstrekken en vragen van parlementsleden kunnen beantwoorden.

“Wat hier gebeurt, is de totale ondermijning van ons vertrouwen in de belastinginstituten, die de ruggengraat van de overheid vormen. Er is al lange tijd een geschil tussen minister Silvania en de leidinggevenden van de belastingdienst. De MAN-fractie verlangt duidelijkheid en wil dat de leidinggevenden aanwezig zijn om direct vragen te kunnen stellen en informatie te ontvangen,” aldus de brief.

De MAN-fractie benadrukt tot slot: “Als voorzitter van het parlement is het uw plicht om de optimale werking van het parlement als democratisch vertegenwoordigend orgaan van het volk te waarborgen. Het kan niet zo zijn dat de minister van Financiën tot op de dag van vandaag vragen, gesteld tijdens de vergadering van 11 mei 2023 over een zo belangrijk belastingonderwerp, onbeantwoord laat en om een andere vergadering over het belastingonderwerp vraagt.”

Deel dit artikel