Nieuws Curaçao

Nieuwe coalitie in Nederland wil democratisch tekort aanpakken

Nieuwe regering in Nederland wil democratisch tekort aanpakken

De nieuwe coalitie in Den Haag wil het democratisch tekort in het Koninkrijk oplossen. Niet alle landen binnen het Koninkrijk zijn evenredig vertegenwoordigd bij het stemmen over rijkswetten. De plannen van het nieuwe kabinet moeten daar een eind aanmaken, maar hoe ver Rutte IV wil gaan, is niet uitgewerkt

Op dit moment is het zo dat wetten die gelden voor alle landen binnen het Koninkrijk alleen maar in de Eerste en Tweede Kamer worden behandeld. De coalitiepartijen hebben afgesproken te onderzoeken hoe Curaçao, Sint-Maarten en Aruba hierbij beter vertegenwoordigd kunnen worden.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Het ontbreken van volledig gelijkwaardige democratische representatie van de bevolking van het Koninkrijk bij besluitvorming op Koninkrijksniveau is de eilanden al jaren een doorn in het oog. Bovendien is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat verankerd ligt in de grondrechten van de Nederlandse Staat.

De invloed van de Caribische eilanden op Koninkrijkszaken is gering. Omdat er geen parlement op Koninkrijksniveau bestaat. Er is geen formele parlementaire controle op de Rijksministerraad.

Bovendien is er geen of onvoldoende inbreng van volksvertegenwoordigers bij de besluitvorming op het niveau van het Koninkrijk, bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van wetgeving, en bij de controle op de besluiten van de ministerraad van het Koninkrijk.


Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel