Overheid

Parlement Curaçao zet stappen naar meer transparantie in reisuitgaven

WILLEMSTAD – Vrijdag hebben alle fracties in het Parlement van Curaçao een motie ingediend die meer transparantie moet brengen in de uitgaven die parlementariërs doen met het zogenaamde ‘zakgeld’. De motie werd tijdens de openbare vergadering gepresenteerd, met als doel toekomstige uitgaven voor reiscompensaties helder en volgens strikte regels te verantwoorden.

De motie benadrukt dat het Parlement voor het jaar 2025 een bedrag van 600.000 gulden heeft gereserveerd voor reiskosten. Volgens artikel 13 van de Centrale Verordening “Geldelijke Voorzieningen Staten” ontvangen parlementariërs een compensatie voor elke dienstreis naar het buitenland. Deze vergoedingen zijn bedoeld om de kosten die gerelateerd zijn aan deze reizen te dekken.

In de motie wordt verder aangegeven dat het een bekend probleem is dat sommige parlementariërs deze compensaties soms voor persoonlijke doeleinden gebruiken, wat als onethisch en niet transparant wordt beschouwd. 

Voortaan dienen parlementariërs na elke door het Parlement betaalde reis bij terugkeer een gedetailleerd rapport en financieel verslag in te dienen. Deze verantwoordingsplicht moet helpen om de integriteit van het gebruik van publieke middelen te waarborgen.

De griffier beheerd conform de nieuwe regels de fondsen en de parlementariërs worden verplicht om hun uitgaven publiekelijk te verantwoorden. Hiermee wil het Parlement een voorbeeld stellen aan de gemeenschap over hoe fondsen van het volk op een transparante, integere, verantwoorde en gecontroleerde manier gebruikt dienen te worden.

De motie is ondertekend door de fracties van KEM, PAR, MAN, TPK, PNP, MFK en onafhankelijk lid mevrouw Zita Jesus-Leito.

Deel dit artikel