Politie en Justitie

Raad voor de Rechtshandhaving: Handhaving openbare orde door politie krijgt onvoldoende

WILLEMSTAD – De Curaçaose politie kampt met structurele tekorten en uitdagingen in de handhaving van de openbare orde. Dat concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving. In zijn rapport benadrukt de Raad dat ondanks adequate wetgeving, de politie essentiële middelen mist om haar taken effectief uit te voeren.

Volgens de Rijkswet Politie en de Politieregeling 2019 is het korps op Curaçao verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde op het eiland. In tijden van crisis, zoals natuurcatastrofes of pandemieën, kan het korps ondersteuning krijgen van de Kustwacht Caribisch Gebied, de Koninklijke Marechaussee, het Vrijwilligerskorps Curaçao en Curaçaose militairen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

151 man

Maar het rapport wijst op significante gebreken in de coördinatie en middelen van de politie. Zo is de personeelssterkte van het korps momenteel niet toereikend, met een officieel tekort van 151 man, wat zijn weerslag heeft op de openbare orde handhaving. Daarnaast zijn de financiële en materiële middelen van de politie ontoereikend om zelfstandig grote incidenten aan te kunnen. In contrast, hebben andere organisaties zoals het Vrijwilligerskorps Curaçao en de Kustwacht voldoende middelen en personeel.

Er wordt ook geconstateerd dat er een gebrek is aan een integrale aanpak in de justitiële keten en dat de overleggen tussen de verschillende organisaties niet frequent genoeg plaatsvinden, zoals voorgeschreven.

Middelen

Het rapport stelt verder dat, ondanks de goede samenwerking tussen de bijstandsorganisaties en het korps, er dringend behoefte is aan verbetering van het beheer en de toewijzing van middelen binnen het de politie zelf om zijn cruciale rol in de handhaving van de openbare orde te kunnen waarborgen.

Deze bevindingen roepen op tot urgente maatregelen om de effectiviteit van de openbare orde handhaving op Curaçao te versterken en de veiligheid van zijn burgers te waarborgen. De Minister van Justitie heeft nog niet gereageerd op het rapport.

Deel dit artikel