Nieuws Curaçao

Crisis bij Aqualectra: Commissarissen stappen op vanwege wanbeleid

Archieffoto Aqualectra

WILLEMSTAD – Aqualectra, het nutsbedrijf van Curaçao, verkeert in zwaar weer. Drie van de vier commissarissen hebben per 1 januari 2024 ontslag genomen. Zij zeggen geconfronteerd te worden met ‘gigantische uitdagingen’ en een gebrek aan steun van de aandeelhouder: de ministerraad met MFK- en PNP-bewindslieden. De commissarissen leggen de schuld bij voormalig CEO Darick Jonis, die volgens hen ‘bewust informatie achterhield’ en ‘misleidend handelde’.

De commissarissen, waaronder de experts Karel van Haren (commercieel), Austin Martina (water) en Patrick Aberson (financieel), geven aan dat hun werk de laatste tijd ‘pijnlijk duidelijk’ onmogelijk werd gemaakt. Volgens hen heeft de algemene vergadering van aandeelhouders gefaald in het aanpakken van een ‘ongezonde situatie’ binnen het bedrijf.

Sale juli 2024Sale juli 2024

De situatie escaleerde toen Jonis, ondanks bewijs van wanbeleid en mismanagement, steun bleef ontvangen van de aandeelhoudersvergadering. “De overdaad aan bewijs en adviezen van de Raad van Commissarissen om in te grijpen, heeft nooit geleid tot een inhoudelijke reactie,” zegt een van de commissarissen. Ze bekritiseren de aandeelhouders voor het niet ingrijpen ondanks meerdere black-outs en een vermeende miljoenenclaim tegen Aqualectra.

Het bedrijf staat voor grote uitdagingen, waaronder het waarborgen van de elektriciteitslevering en het moderniseren van het netwerk. Hiervoor is een investeringsbegroting van 750 miljoen gulden nodig. “Om deze uitdagingen aan te gaan, is het essentieel dat alle partijen binnen de organisatie samenwerken,” aldus de commissarissen.

Laf en ter kwader trouw

Minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje beschrijft de actie van de commissarissen als een daad van lafheid en kwade trouw.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Volgens Cijntje hadden de commissarissen de verantwoordelijkheid om verantwoording af te leggen over de gebeurtenissen tijdens hun ambtsperiode, met name gezien de ernst van de beschuldigingen tegen Jonis. “Wanneer er strafbare feiten hebben plaatsgevonden, moeten zij zitten en uitleg geven, want daarvoor zijn ze aangesteld,” aldus Cijntje in een interview met ochtendkrant Èxtra.

Cijntje bekritiseert ook de manier waarop de commissarissen Jonis op non-actief stelden zonder hem de kans te geven zich te verdedigen. Sinds Jonis’ vertrek wordt Aqualectra geleid door financieel directeur Neysa Isenia. De minister vraagt zich af hoe men nog vertrouwen kan hebben in een groep mensen die ‘zomaar opstaan en het schip verlaten’.

Om de crisis aan te pakken, zal de minister twee nieuwe commissarissen benoemen om de vertrokken leden te vervangen. 

Deel dit artikel