Nieuws Curaçao

Forse stijging woningverkoop en verkoopprijs

Forse stijging woning verkoop en verkoopprijs
Foto boven: Bea Moedt

Het aantal verkochte woningen op Curaçao is in 2021 fors gegroeid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS spreekt zelfs over een extreme groei van de verkoopprijzen. In alle segmenten groeide de markt al was de omloopsnelheid in het deel tot 150.000 gulden laag. De grootste groei van de woningmarkt was op Bandabou en Westelijk Willemstad.

Het CBS-onderzoek is gedaan op basis van transactiegegevens van woningen in de
periode 2010-2021 van de belastingdienst. Naast het aantal en de waarde van de transacties hebben de gegevens betrekking op het jaar waarin de woningen zijn verkocht en de locatie van de verkochte woningen.

De woningmarkt heeft de afgelopen elf jaar een enorme groei doorgemaakt, die tot uiting
komt in het toegenomen aantal transacties en toegenomen verkooprijzen. De meest krachtige prestatie werd geleverd in de periode van 2015 tot 2019., waarin een significante groei werd bereikt van zowel
het aantal transacties als de verkoopprijzen.

Daartegenover stond de periode 2010 tot 2015, waarin een krimp van woningmarkt zich heeft
voorgedaan, vooral vanwege een sterk afnemend aantal transacties bij een matige stijging van de verkoopprijzen.

De groei van de woningmarkt als geheel blijkt voornamelijk te zijn ingegeven door een toename van het aantal transacties op de deelmarkt van woningen in de prijsklasse van dure woningen, met een waarde van 350.000 gulden en hoger.

Daartegenover stond de significante stijging van de verkoopprijzen en de daling van het aantal transacties op de deelmarkt van goedkope woningen in prijsklasse tot 150.000 gulden.

De grootste groei van de woningmarkt – naar verhouding werd gerealiseerd in Bandabou en westelijk Willemstad. De gebieden van oostelijk Willemstad, Bandariba en de binnenstad zijn in groei afgenomen.

Forse stijging woning verkoop en verkoopprijs

Inzichten

De overheid en de markt is structureel niet in staat om om voldoende middelen in te zetten voor
de productie van woningen in het segment onder 250.000 gulden. Daar is al jaren sprake was van een groot gebrek aan woningen.

Anderzijds zien particuliere ontwikkelaars geen mogelijkheid om op een rendabele manier te investeren
in woningbouwprojecten voor doelgroepen in dit marktsegment. Het gebeurt dan ook niet. Bij de structurele schaarste aan woningen in dit segment is nu sprake van een afnemend aantal
transacties en toenemende woningprijzen.

In het marktsegment van woningen tussen 250.000 en 350.000 gulden is er sprake van een lichte stagnatie die tot uiting komt in een lichte daling van de verkoopprijzen, waarbij het aantal transacties wel toeneemt.

Een plausibele verklaring voor de dalende verkooprijzen is dat nieuwbouwwoningen als categorie beter worden gewaardeerd en daarmee beter verkopen dan bestaande woningen, woningen dus die eerder al zijn bewoond. Deze concurrentie leidt de laatste tijd tot een aanpassing van de verkoopprijzen van bestaande woningen naar een lager niveau. Dat weerspiegelt zich in een algemene daling van de woningprijzen in dit marktsegment.

In het marktsegment van woningen boven 350.000 gulden is er sprake van groei, dat wordt ingegeven door een toenemend influx van buitenlanders die woningen aanschaffen om permanent in te wonen of als een tweede woning. Deze groep gaat nu ook meer over op het investeren in de bouw van woningen met het oogmerk om deze verkopen.

Naast het toenemend aantal transacties in dit marktsegment is in 2021 ook een grote stijging van
de woningprijzen tot stand gekomen.


Deel dit artikel