Nieuws Curaçao

Rutte praat volgende week op Catshuis over slavernijexcuses 

DEN HAAG – Premier Mark Rutte praat op 8 december met een aantal organisaties over de excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden. Zowel ANP als het Algemeen Dagblad berichten daarover.

Het plan is dat acht bewindspersonen, onder wie Mark Rutte zelf, op 19 december excuses aanbieden op verschillende plekken in de wereld. Een aantal organisaties die zich met het slavernijverleden bezighouden, is bezorgd over het plan. De timing, invulling en uitvoering roepen vragen op. De sessie op het Catshuis biedt Rutte gelegenheid om die te bespreken.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een brief aan de Kamer dat het kabinet onder meer op 8 december nader in gesprek gaat met betrokkenen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, Suriname en Nederland. 

Het kabinet zegt hiermee tot een belangwekkende reactie te willen komen die recht doet aan de betekenis en beleving van het slavernijverleden.

Op 19 december worden niet alleen excuses uitgesproken, maar ook gaat de Nederlandse regering inhoudelijke reageren op de aanbevelingen in het Rapport ‘Ketenen van het Verleden’.

In de kabinetsreactie zal uitgebreid worden ingegaan op de aanbevelingen van de dialooggroep, inclusief de excuses.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Aansluitend op het uitspreken van de excuses zullen leden van het kabinet tijdens vervolgbijeenkomsten in het Caribische deel van het Koninkrijk, en in Suriname, met betrokkenen dieper ingaan op de kabinetsreactie. De reactie wordt dus pas op 19 december bekend.

Deel dit artikel