Algemeen

Leegstand Curaçao: 9.000 woningen

WILLEMSTAD – Uit de volkstelling van 2023 blijkt dat Curaçao te maken heeft met een aanzienlijk aantal woningen dat leegstaat. Deze woningen vallen uiteen in twee categorieën: niet-bewoonde huizen en woningen in staat van verval. 

Volgens de cijfers telt Curaçao ruim 74.000 woningen. Deze zijn verdeeld over appartementencomplexen, particuliere woningen, twee-onder-een-kapwoning woningen en andere particuliere gebouwen die als woning fungeren.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Tijdens de volkstelling heeft het CBS vastgesteld dat er momenteel 940 huizen in een staat van verval verkeren. Daarnaast zijn er ruim 9.000 woningen die niet bewoond worden. Dit houdt in dat ongeveer 13 procent van de woningen op Curaçao ofwel verlaten ofwel in slechte staat zijn. 

Verlaten huizen creëren verschillende problemen voor de samenleving, vooral gezien het feit dat veel mensen op zoek zijn naar een woning. Bovendien drijft de aanwezigheid van deze verlaten woningen de gemiddelde verkoopprijs van huizen op, door de schaarste op de woningmarkt.

Het vinden van geschikte woningen is momenteel een groot probleem. Er is een lange wachtlijst voor woningen bij de Fundashon Kas Popular (FKP), die in 2022 ongeveer 8.000 inschrijvingen telde. FKP probeert momenteel de lijst bij te werken, omdat veel mensen die zich hebben ingeschreven mogelijk niet langer behoefte hebben aan een woning. Toch blijft de vraag naar woningen groot.

De 940 woningen die in een deplorabele staat verkeren, vormen een gevaar voor de buurtbewoners. Deze gebouwen kunnen niet alleen onhygiënische omstandigheden creëren door de aanwezigheid van ongedierte, maar zijn ook instabiel en kunnen instorten of in brand vliegen. Daarnaast is vandalisme een probleem bij deze vervallen huizen.

Deel dit artikel