Nieuws Curaçao

Prinsjesdag 2020: Nederland maant eilanden over democratie en rechtstaat

Erwin Arkenbout, vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, tweede van rechts

Erwin Arkenbout heeft op Prinsjesdag in ongekende open bewoordingen de eilanden gemaand de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst. “De afgelopen maanden zijn intens geweest”, volgens Arkenbout. “Ze hebben geleid tot discussie over rechten en plichten binnen het Koninkrijk. Kunnen we op elkaar rekenen”, vraagt de Vertegenwoordiger zich af.

Het virus heeft zeer diepe problemen op de eilanden bloot gelegd, vervolgt Arkenbout. “Problemen die reeds jarenlang bestonden, die fundamenteel zijn en met de dag groeien. Een waaier van uitdagingen die nu dwingt, als landen binnen het Koninkrijk, je af te vragen hoe je gezamenlijk weerstand en veerkracht vergroot.”

Volgens de Vertegenwoordiger heeft een groot en groeiend aantal mensen op de eilanden haarscherp door dat juist het samenzijn in het Koninkrijk de weg naar de toekomst mogelijk maakt.

“Wat je echter absoluut niet kunt gebruiken, is dat in deze periode misbruik wordt gemaakt van publieke voorzieningen, dat onjuiste informatie wordt verspreid en dat tegenstellingen worden aangewakkerd waar die niet zijn. Het allerlaatste wat moet gebeuren, is jezelf en anderen voor de gek houden of voor de bevolking de waarheid achterhouden.”

Arkenbout zegt dat als er onzekerheid bestaat, je vertrouwen moet wekken, niet afbreken. Hij lijkt daarmee zowel bestuurders als vertegenwoordigende politici aan te spreken: “Schrijnend als functionarissen aan wie die burger zijn vertrouwen heeft gegeven, en in wiens belang de overheid en haar instituties moeten handelen, dat vertrouwen beschamen. Ja, de lat ligt hoog voor democratisch gekozen bestuurders, voor volksvertegenwoordigers, voor iedereen met een functie in het algemeen belang.”

Volgens de vertegenwoordiger is het nu tijd voor harde keuzes. “Terug naar het oude, ontkennen wat er nu gebeurt, hulp opeisen en niets daarvoor terug willen doen, is geen optie”, verwijzend naar de onderhandelingen over coronasteun.

Hij zegt dat de afgelopen periode een wake-up call was met een wekker die op maximaal volume afging. “Een periode waarin we elkaar binnen dat Koninkrijk extra nodig hebben, maar ook om een spiegel voor te houden.”

Met verwijzing naar het langzame onderhandelingsproces voor de derde tranche coronasteun zegt Arkenbout: “dat het inmiddels te lang duurt voordat we daarmee kunnen beginner, want bevolkingen, burgers en bedrijven op de eilanden lijden.

Ook de verkiezingen van volgend jaar op Aruba en Curaçao, maar ook in Nederland komen aan bod. Volgens de vertegenwoordiger hebben mensen straks echt iets te kiezen: “Grote vraagstukken hebben zich aangediend. Maar reeds vandaag zijn oplossingen nodig, en daarom zijn keuzes nodig, die waar ook ter wereld, durf, daadkracht en verantwoordelijkheid vergen.” Keuzes die de eilanden moeten maken, maar nog niet gemaakt hebben, valt daaruit af te leiden.

De bestuurders van de eilanden moeten durf hebben om uit te leggen hoe moeilijk de situatie is en welke offers nodig zijn om hier als gemeenschappen weer sterker uit te komen. “Daadkracht om nu te doen wat niet kan wachten en bereidheid tonen om daarvoor dan ook niet weg te lopen, en leiderschap te laten zien.

Arkenbout maakt vervolgens duidelijk dat de eilanden democratie en rechtsstaat moeten voelen en naleven. Door onderling respect en ook respect voor het functioneren van instituties. Hij refereert hier direct aan de situatie op Curaçao.

“Als een parlement niet bijeenkomt en zijn werk niet doet, als een Ombudsman niet wordt gehoord, als de Belastingdienst niet int, als er geen geld is om strafbare feiten te vervolgen, functioneert democratie en rechtsstaat niet.”

En daarin heeft het Koninkrijk een direct belang, volgens Arkenbout. “Het Koninkrijk is er om die democratie en de rechtsstaat te beschermen.”

Het perspectief op de toekomst kan verdwijnen en verloren gaan als niet de juiste knopen worden doorgehakt, zegt de vertegenwoordiger. “Als de bevolking onzeker wordt doordat zij niet de eerlijke informatie krijgt waarop het recht heeft en tegenstellingen worden bedacht die niet bestaan. Binnen het Koninkrijk hebben we de mogelijkheid en plicht elkaar op ieders verantwoordelijkheid aan te spreken. Het wordt een jaar van de waarheid op de Caribische landen.”

https://www.facebook.com/NLVertegenwoordigingCuracao/videos/2968732546566723


Deel dit artikel