Nieuws Curaçao

‘Consultants Curaçao moeten geen 12,5 procent, maar 40 procent inleveren’

Michiel van der Veur

De regering Rhuggenaath heeft zich bij de vaststelling van nieuwe consultancytarieven gebaseerd op verkeerde gegevens en foute aannames. Dat zegt organisatieadviseur Michiel van der Veur. “Het advies aan de Raad van Ministers was onzorgvuldig en onvolledig.

Reden voor een nieuwe vaststelling zijn de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor uitbetaling van de tweede tranch liquiditeitssteun in het kader van de coronacrisis.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Onrealistisch

“Het besluit van de Raad van Ministers is verkeerd en zal, mits hersteld, grote gevolgen hebben voor zowel consultancybureaus als zelfstandige consultants”, zegt Van der Veur.

Volgens de organisatieadviseur gaat het besluit van de regering uit van een onrealistisch aantal werkdagen en werkuren en is er niet gekeken naar
internationale standaarden en gebruikelijke vakantiedagen en verplichte vrije dagen.

“Het advies is ook onvolledig omdat het geen onderscheid maakt tussen kortlopende projecten of een langlopende interim-opdracht. Bovendien maakt het geen eind aan de gebrekkige naleving van reeds bestaande regels en normen voor tarieven en aanbesteding”, aldus Van der Veur.

De regering verrekende zich eerder al – net als de Statenleden – met hun voorstel om 25 procent in te leveren.

Nieuw tarief

Het besluit van de regering Rhuggenaath gaat uit van de 130 procentsnorm op basis van het salaris van de minister-president. Dat bedraagt inclusief alle vergoedingen, zoals de vakantietoelage, een vergoeding voor auto, representatie en telefoon en de werkgeverslasten voor sociale premies en pensioen, 335.577 gulden (159.291 euro).

Om tot het dagtarief te komen, is het jaarsalaris gedeeld door 264
dagen. Om tot het uurtarief te komen, zijn de 264 dagen vermenigvuldigd
met acht. waarna het jaarsalaris is gedeeld door de totale gewerkte uren van 2112 uren. Dat resulteert in een uurtarief van 158,89 gulden (75,42 euro).

Internationaal

Helaas sluiten de getallen, volgens Van der Veur, niet aan bij de internationaal gangbare standaarden en wordt geen rekening gehouden met vakantiedagen en verplichte vrije dagen.

“Volgens de internationale standaard heeft een jaar 52 weken en heeft elke week vijf werkdagen. Dit betekent dat er 260 werkdagen in een jaar zitten. Uitgaande van een werkdag van acht uur, komt de internationale standaard uit op maximaal 2.080 uur per jaar om te werken.”

Hier gaan dan nog – in de Curaçaose situatie – gemiddeld 20 vakantiedagen en 12 verplichte vrije dagen vanaf. “Conform de internationale
standaard, wordt de minister-president zo geacht 228 dagen per jaar voor zijn salaris te werken, wat neerkomt op 1.824 uur”, aldus Van der Veur.

Het is voor Van der Veur niet duidelijk waarom het advies aan de regering Rhuggenaath afwijkt van de internationale standaard. “Die komen in de
buurt van het gemiddelde in 2019 voor Nederland van 1.836 totale uren per jaar.”

De realiteit voor een consultant is verder dat hij nooit al deze uren declarabel is omdat niet alle werkzaamheden door te belasten zijn aan de klant. “Denk daarbij aan het plegen van acquisitie voor nieuwe opdrachten, schrijven van offertes, voeren van de administratie, volgen van trainingen en wachten op werk, omdat er geen opdrachten zijn of omdat de klant nog geen feedback heeft gegeven.”

Het is volgens Van der Veur daarom dat veel consultancybureaus uitgaan van gemiddeld 1.300 declarabele uren per jaar. De onberedeneerde afwijkingen van internationale standaarden, hebben grote effecten.

“Als internationale standaarden waren aangehouden, en het jaarsalaris was gedeeld door 2.080 uur, was het uurtarief 161,34 gulden (76,58 euro) geweest. Wanneer het jaarsalaris was gedeeld door 1.824 uur – het aantal uur waarvoor de minister-president betaald wordt – was het uurtarief 183,98 gulden (87,33 euro) geweest. Wanneer het jaarsalaris was gedeeld door 1.300 – het gemiddeld aantal declarabele uren – was het uurtarief zelfs op 258,14 gulden (122,53 euro) uitgekomen”, zegt Van der Veur.

Lucratief

Volgens de organisatieadviseur is het een publiek geheim dat er consultants
zijn met zeer lucratieve contracten zonder dat hiervoor de procedures
zijn doorlopen. “Deze contracten zijn toegekend ondanks dat Curaçao al sinds 1997 een consultancybeleid heeft, waarin maximale tarieven en regels voor aanbesteding zijn opgenomen.”

Het probleem ligt hiermee, zoals zo vaak, niet in het ontbreken van regels en normen, maar in het gebrek aan naleving van bestaande regels. “Het huidige besluit verlaagt de tarieven van consultants met bijna 40 procent! Dit percentage steekt schril af tegen de kortingen op de salarissen van (semi-)ambtenaren van 12,5% en op de salarissen van politici en directeuren van overheidsbedrijven van 25%.”

Met deze korting is volgens Van der Veur niet alleen de tariefsaanpassing uit 2016 ongedaan gemaakt, maar is het tarief zelfs gezakt tot onder het tarief van 168,75 gulden (80,10 euro) wat in 1997 was vastgesteld bij de invoering van
het consultancybeleid.

Herzien

Michiel van der Veur stelt dat er bij de overheid inmiddels ruime ervaring is met het nemen van herstelbesluiten. “Het zou de overheid sieren wanneer ook dit besluit herzien wordt en het nieuwe tarief gebaseerd wordt op 1.824 uur, het aantal uren waar ook de overheidssalarissen
op gebaseerd zijn.”

Om daaraan toe te voegen dat als er dan toch opnieuw gekeken wordt
naar de tarieven, de overheid ook meteen een eerlijke naleving van de bestaande regels voor tarieven en aanbesteding gaat naleven.

“Wellicht wordt hiermee vooruitgelopen op de aanpassing van het consultancybeleid dat in 2016 was toegezegd, maar nog steeds niet is uitgevoerd. Het is dat het een conflict of interest oplevert, anders zou je bijna voorstellen om hier een consultant voor in te huren.”

Michiel van der Veur draagt als zelfstandig organisatieadviseur bij aan de ontwikkeling van organisaties en de samenleving. Hij lost graag complexe (maatschappelijke) vraagstukken op door een gedegen analyse op basis van
feiten. Voordat hij 13 jaar geleden begon als zelfstandig adviseur, heeft hij in Curaçao gewerkt voor de overheid, een groot adviesbureau en een interne auditor.


Deel dit artikel