Nieuws Curaçao

Meerderheid Curaçaose Staten willen buitenparlementair naar de Verenigde Naties om Nederlandse Coronasteun

Boven: Caryl Monte | Foto: reach-curacao.com

Veertien Statenleden, vier politieke partijen, twee vakbonden, drie NGO’s en 233 burgers van Curaçao willen dat het eiland weer geplaatst wordt op de UN=lijst van landen die nog geen volledige vorm van zelfbestuur kennen.

Zij roepen daartoe op in een petitie gericht aan de dekolonisatiecommissie van de Verenigde Naties.

Ook roepen ze de Algemene Vergadering van de VN op om het zelfbeschikkingsrecht van Curaçao te erkennen en te beschermen.

Caribische Hervormingsentiteit

Aanleiding voor de petitie zijn de plannen van de Nederlandse regering om een Caribische Hervormingsentiteit op te richten in het kader van Coronasteun op lange termijn.

De ondertekenaars vinden dat Nederland af moet zien van haar wens om nieuwe Koninkrijkswetten te implementeren die het recht op zelfbeschikking en het zelfbestuur (autonomie) van Curaçao aantasten.

Statenleden

Opvallend is dat ook vier Statenleden van regeringspartij MAN hebben getekend. Alleen de handtekening van Elsa Rozendal ontbreekt. In een motie van vrijdag 9 oktober tekenden de vier juist om de regering noodzakelijke steun in de rug te verlenen om de onderhandelingen op ambtelijk niveau af te ronden zodat op politiek niveau ingestemd kan
worden met de inhoud van het Landspakket en de concept Rijkswet.

De ondertekenaars van de petitie en de brief naar New York hebben ingestemd met de oprichting van een Ad-hoc commissie voor de heropname
van Curaçao op de lijst van artikel 73 (e) van het Handvest van de Verenigde
Naties. Deze wordt geleid door Caryl Monte.


  • Brief aan de Verenigde Naties (petitie)
  • Annex I
  • Annex II = Toegevoegde ondertekenaars
  • The Right to Self Determination
  • Motie 9 oktober Staten Curaçao

Deel dit artikel